Vandellòs

La parròquia de Sant Andreu de Vandellòs pertany a l’arxiprestat del Delta-Litorial.

La parròquia de Vandellòs no té rector resident i per questions pràctiques actualment es servida des de la parròquia de Tivissa

El rector actual és Mossen Josep Garcia

L’horari de misses es:

Dimecres a 2/4  d’11 del matí al centre de Dia  del vespre

Diumenge 9.30 matí