Temple Parroquial

L’ësglésia parroquial de Sant Jaume ha estat declarda bé d’interes nacional