Rectors

Rectors 

Llista de rectors recollida per Ricard Bru

1165 – 1189                        Ramón, capellà i prevere

1232                                      Guillem Canals, capellà

1335 – 1336                        Mn. Bernat D’Avinyó

1350                                      Mn. Bernat Roda

1381-Anter.a1392           Mn Pere Guitart

1496                                      Mn. Bartomeu Pellicer

1497 – 1543                        Mn Anton de Talavera

1547 – 1591                        Mn.Jaume Amigó i ecònoms, arquitecte  de la                                                            nova església de Tivissa i també treballar en el                                                          Palau de la Generalitat de Catalunya

1591 – 1596                        Dr. Ramón Jordà

1597 – 1609                        Mn. Martí Moyano

1615 – 1621                        Mn. Francesc Gil

1623 – 1625                        Dr. Josep Gil

1628                                      Dr. Baltasar Sagarra

1631                                      Mn.Dr. Cristòfol Sisternes

1642 – 1659                        Mn. Pere Marco

1660 – 1687                        Mn.Josep Vidiella

1702                                      Dr.Joaquim Soler

1714 – 1750                        Dr. Roc Domènech

1751 – 1784                        Dr. Josep Vicent

1784 – 1792                        Dr. Joan Batiste Gil

1792 – 1825                       Dr.Josep Serra Garcia

1825 – 1832                        Mn. Andreu Chavalera, ecònom             

1833 – 1853                        Mn Joan Gurrera +

                                          ecòn. Mn. Simeó Feliu(1837)Mn.Ramón Brull( 1847)

1855 – 1857                        Mn. Josep Sabaté. Ecònom

1857 – 1894                        Mn. Pere Rius

1894 – 1903                        Mn Manuel Pech

1903 – 1907                        Mn. Bernardo Borrás

1908 – 1910                        Mn. Bartolomé Juanpere

1910 – 1936                        Mn. Josep Miravalls, martir 

1939 – 1942                        Mn. Josep Ballester

1942 – 1950                        Mn. Ermini Capsir

1950                                     Mn. José Carceller 

Rvd. D, Juan Pallares Adell 1950 – 1956

Rvd. José Carceller Prats 1956-1959

Rvd. D. Javier Torres Miralles 1959 -1965

Mn. Sebastià Aicart Palomo 1965-1977

Mn. Josep Maria Subirats Ribes 1977 – 2009

Mn Miquel Gasulla Marí Administrador parroquial abril- agost 2008

Mn, Josep Maria Garcia Panisello  Administrador parroquial agost 2008- octubre 2009

Mn. Josep Maria  Garcia i Panisello  – rector octubre 2009 – setmbre  2017

Mn. Ruben García Molina – rector setembre 2017

Vicaris 

Manuel Viña Vidal

Juan Antonio Maritinez

Capellans fills de la parròquia 

Pare Joan – Salesia

Joan Antoni Cedo Perelló

Josep LLuís Serrano Pentinat