ENTERRAMENT

Ha mort cristianament,  havent rebut els Sants Sagraments.

Ricardo Cavallé

Missa funeral: dimarts, dia 4 desembre a les  10 del  matí

Esgléssia parroquial