Llaberia

Campanar Llaberia

L’església romànica de Sant Joan Baptista és situada al petit poble de Llaberia, nucli, envoltat de fonts i al bell mig de la natura, a 23 Km al NE de Tivissa.Llaberia conserva el seu conjunt urbà, l’arquitectura i la distribució d’època medieval intacta.

L’església fou construïda entre les parets de l’antiga fortalesa medieval esdevenint avui dia en un dels monuments romànics més importants dins l’àmbit meridional en què es troba.

Esgleisa Llaberia 1

Es tracta d’una església d’una sola nau, rectangular de 4 m d’amplada i 13 m de llargada amb absis de mig punt i entrada lateral, amb uns murs perimetrals de 1,7m.

Presenta una finestra de doble esqueixada al centre de l’absis semicircular de llevant i una altra del mateix tipus al mur de migjorn. L’accés a l’interior de l’església es fa per una porta situada en aquest mateix mur, d’arc de mig punt amb dovelles a l’exterior i arc escarser a l’interior.

La nau es coberta amb una volta de canó de perfil semicircular recolzada amb un parell d’arcs torals.
L’església de Llaberia es troba sobrealçada i fortificada. Per sota de l’actual coberta, fent de sòl a les golfes creades en sobrealçar el temple, encara és visible la coberta primitiva de dues aigües amb lloses perfectament graonades.
Al mur de ponent de l’església hi ha un senzill campanar d’espadanya de dos ulls. A sota hi ha una finestra que il•lumina l’escala d’accés a les golfes.

A l’interior, el presbiteri es troba a un nivell superior respecte la nau. Un esglaó de pedra ben treballada, sobre el qual hi ha una barana de ferro, separa els dos àmbits.
La sagristia de l’església, del segle XVIII, és adossada al mur nord de l’església, prop del presbiteri. Són d’aquest mateix segle unes fornícules practicades als paraments laterals de la nau. Des de la sagristia, una escala permet accedir a una petita trona, datable també al segle XVIII.

L’any 1986 es va iniciar la seva restauració recuperant la fisonomia que tenia. Les excavacions arqueològiques d’aquest mateix any, varen deixar al descobert una sitja amortitzada al centre de la nau, que demostra el doble ús que se li donà: culte i refugi de bens, i paviments pertanyent a diferents èpoques. A més del cementiri, que ha perdurat fins fa uns quants anys a l’exterior dels peus de la nau, es va constatar l’existència d’enterraments a l’exterior, a la zona del presbiteri i al peu del mur del migjorn entre altres llocs.Com a tret singular, cal esmentar que l’església de Llaberia fou hospital de campanya del Carrasclet, guerriller nascut a Capçanes l’any 1685.

Esglesia LLaberia