Presentació dels Nou-nats

a la Mare de Déu de l’Hospital001

 

 Diumenge, 1 febrer 2015 

Hora 12.15 matí 

Capella Hospital