Primer Divendres de Mes Pregaria d’adoració

Proper divendres, 4 octubre de 9 – 10 nit:

Exposició i Estació
pregària davat Jesús Eucaristia
Confessions
Vespres
Reserva

baixa