Horari de Misses

SFIEST37Tots els Sants  1 novembre 

Vespertina (dijous) 7.30 vespre ;  

divendres 11 matí

Rosari pels Difunts 5 tarda

Fidels Difunts  2 novembre

Missa 9 matí

Diumenge, dia 3 novembre 

Vespertina (dissabte)  7.30 vespre

Diumenge 11 matí